SAP DIN Optimerad: högre varvtal & lägre ljud

2022-10-04

SAP Optimised SAP Optimised

Vi lanserar nu SAP DIN Optimerad i hela deplacementområdet 12-108. Pumpserien är utvecklad för att möta marknadens krav på låg vikt & lågt ljud i kombination med hög prestanda.

SAP DIN Optimerad är en serie kolvpumpar med låg vikt och fast deplacement för krävande mobil hydraulik. Det är en variant av standard SAP-serien, även lämplig för elmotordrift tack vare pumpens högre varvtalsegenskaper och lägre ljudnivå.

Serien täcker nu deplacementområdet 12-108 cm3/varv vid ett maxtryck på 400 bar, tidigare hade vi endast storlekarna 084 och 108 cm3. SAP DIN Optimerad är en modern och kompakt pump som tillgodoser marknadens höga krav på oljeflöde, tryck, effektivitet och små installationsmått. Den monteras antingen direkt på kraftuttaget eller på ett ramfäste via en mellanaxel.

Det optimerade tillägget ger en tystare drift med högre pumphastigheter. Den är varvtalsoptimerad och levereras därför i utförande med vänster (L) eller höger (R) rotationsriktning.

Andra fördelar:

  • Optimerad för högre varvtal upp till 3000/3500 rpm*
  • Mindre pulsationer i systemet
  • Lägre ljudnivå -6 dB**
  • Hög verkningsgrad
  • Högt tryck
  • Korrosionsfritt pumphus

* Kontinuerlig/intermittent drift, beroende på deplacement.
** Uppmätt i Sunfabs eget testlab

 

Produktsida SAP 012-108 DIN Optimerad