Ett starkt Sunfab ökar via etablering och investering

2018-03-26

SAP assembly SAP assembly

Sunfab Hydraulics AB gör ett starkt resultat för 2017 med ökad export och orderuppgång.

Sunfab Hydraulics AB har via ett framgångsrikt arbete ökat andelen export till över 90 % och tillväxten har visat sig störst på strategiska tillväxtmarknader som USA, Kina och Tyskland. Våren 2017 etablerade Sunfab ett nytt dotterbolag i Charlotte, USA som redan har gett en betydande försäljningsökning.

Under året 2017 uppvisar Sunfab en stark försäljningstillväxt i efterfrågan av hydrauliska pumpar och motorer. Orderuppgången 2017 jämfört med 2016 uppgår till över 20 %.

Det starka resultat som Sunfab nu uppvisar för andra året i rad genererar en finansiell styrka för framtida investeringar. Betydande maskininvesteringar kommer att initieras under det närmaste året och förstärkning av organisationen i form av flertalet anställningar har redan genomförts.

– Vårt goda resultat är en effekt av samtliga medarbetares fantastiska prestationer. Det är hårt arbete, effektiviseringar och strategiska beslut som ligger bakom vår framgång säger VD Marie Nilsson.
Sunfab delar även ut vinstdelning till alla anställda i koncernen inklusive dotterbolag.

 

Sunfab Hydraulics AB är ett familjeföretag som präglas av innovationsförmåga och framtidsvisioner. Företaget drivs med familjär stämning, flexibilitet och avancerade tekniska lösningar. Vi fokuserar på hydrauliska pumpar och motorer inom området mobilhydraulik, är 110 anställda och omsätter ca 200 Mkr.

Vårt huvudkontor finns i Hudiksvall där Sunfabs produkter tillverkas i företagets egen fabrik. Sunfabkoncernens dotterbolag finns i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Spanien och USA. Vi säljer våra produkter via återförsäljare och till direktkunder över hela världen.

Ladda ner pressmeddelande