Ett rekordstarkt Sunfab slår alla tidigare rekord

2022-04-12

SAP stock SAP stock

Redan under slutet av 2020 ökade efterfrågan av Sunfabs produkter och under 2021 har orderingången varit rekordhög. Orderingången på helåret slutade på över 61 000 enheter vilket slog det tidigare rekordet sen 2008.

Under året 2021 uppvisade Sunfab en stark försäljningstillväxt i efterfrågan av hydrauliska pumpar och motorer. Orderingången 2021 ökade med över 40 % jämfört med 2020 och koncernens omsättning uppgick till 263 MSEK vilket är en ökning med 24% jämfört med året innan. Året 2021 summerat hade den högsta orderingången, omsättningen och antal sålda enheter i företagets historia.

Sunfab har via ett fortsatt framgångsrikt arbete ökat exportandelen till över 93 % och tillväxten har visat sig störst på strategiska tillväxtmarknader såsom USA och Asien. Under 2019 etablerade Sunfab ett nytt dotterbolag i Penang, Malaysia som redan har gett en betydande försäljningsökning.

Det starka resultat som Sunfab nu uppvisar för femte året i rad genererar en finansiell styrka för framtida investeringar. Betydande maskininvesteringar har redan initierats under de senaste åren och kommer att fortsätta under kommande år.

I slutet av 2020 genomfördes en organisationsförändring vid fabriken i Hudiksvall med syftet att förbättra och effektivisera det dagliga arbetet. Förstärkning av organisationen i form av flertalet anställningar har genomförts under det senaste året.

– Vårt goda resultat är en effekt av samtliga medarbetares fantastiska prestationer under denna extraordinära period med en global pandemi. Det är hårt arbete, effektiviseringar och strategiska beslut som ligger bakom vår framgång säger VD Marie Nilsson.

Som en effekt av det goda resultatet som uppnåddes 2021 får samtliga medarbetare på Sunfab dela på ca 3 MSEK i enlighet med företagets vinstdelningssystem.

 

Sunfab Hydraulics AB är ett familjeföretag som präglas av innovationsförmåga och framtidsvisioner. Företaget drivs med familjär stämning, flexibilitet och avancerade tekniska lösningar. Vi fokuserar på hydrauliska pumpar och motorer inom området mobilhydraulik, är ca 130 anställda i koncernen och omsätter totalt ca 260 Mkr.

Vårt huvudkontor finns i Hudiksvall där Sunfabs produkter tillverkas i företagets egen fabrik. Sunfabkoncernens dotterbolag finns i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Spanien, USA och Malaysia. Vi säljer våra produkter via återförsäljare och till direktkunder över hela världen.

Ladda ner pressmeddelande