Rekordet från 2007 är slaget!

2021-06-15

Sunfab order record Sunfab order record

Vecka 21, 2021 fick vi den bästa orderingången i Sunfabs historia på en enskild vecka med över 2 600 enheter. Vi överträffade det tidigare rekordet på 2 500 enheter som sattes vecka 39, 2007.

Vi på Sunfab gör allt vi kan för att möta den ökande orderingången. Inom branschen ser vi en fortsatt positiv trend för efterfrågan på våra produkter.

Den höga orderingången påverkar vår ledtid som nu är något längre än normalt.

För dig som vår högt värderade kund, kommer vi att göra vårt bästa för att säkra produktion och tillgänglighet med vetskap om att pandemin fortsatt inte är över och att vi parallellt vidtar aktiva åtgärder för att minimera riskerna med smittspridning för vår personal med åtgärder som distansering och arbete hemifrån i den utsträckning som krävs.

Vi hoppas på din förståelse och hjälp med att göra dina beställningar till Sunfab med viss begränsning att kunna leverera med kort varsel.

Vi uppskattar all information som kan ges när det gäller längre prognoser och att ni eftersträvar att göra era beställningar i så god tid som möjligt. Kontakta gärna din säljkontakt för mer information.

För aktuella leveransbesked eller leveranstider, kontaktar ni som vanligt vår orderhanteringsavdelning.