Mellanaxel

Mellanaxeln möjliggör anslutningar på drivlinan där avstånd, platsbrist eller relativ rörelse mellan komponenter krävs.

Vår mellanaxel finns i flera varianter så som Spicer 1100 (B1), 1300 (B2), 1400 (B3).

För detaljerad information se installationsanvisningen.

Produktfördelar

  • Utvalda för Sunfabs pumpar.
  • Sunfab godkända tillverkare.