Riktningsventil 3/2

Riktningsventil 3/2 används som avlastningsventil för LS-ledningen i ett lastkännande system med en pump med variabelt deplacement.

En pump med variabelt deplacement som anslutits till ett kopplingsoberoende (motormonterat) kraftuttag körs konstant. Därför måste pumpens signalledning avlastas till tank när pumpen inte används. Annars kan tryck byggas upp i signalledningen så att pumpen till slut vinklas ut och börjar pumpa olja.