Bogpropeller

En bogpropeller är en framdrivningsanordning som kan ge dragkraft framåt, babord och styrbord, vilket gör fartyget mer manövrerbart.

Media