Excenterskruvpump

Excenterskruvpump är en typ av positiv deplacementpump.

Pumpelementet består av en stator och en rotor. Rotorn har en excentrisk rörelse och därav namnet excenterskruvpump. Excenterskruvpumpens styrka är att den klarar att pumpa viskösa vätskor och att den är ganska okänslig för tryckförändringar på trycksidan. Det betyder att pumpen behåller sitt flöde trots att det sker en tryckökning på trycksidan.

Media