Vinsch

En vinsch är en mekanisk anordning som används för att rulla upp ett rep eller en vajer.

Media