Sunfab Sekretesspolicy för Service Support App

1. Sunfab samlar inte in information om hur, när och vart appen används.

2. Appen kräver tillgång till kamera och mikrofon under AR/VR demonstrationer.

3. Lagring används endast för att spara och hämta inloggningsuppgifter lokalt på enheten.

4. Internet anslutning krävs för inloggning och hämtning av referenser till support dokument.

5. All internet kommunikation är krypterad via SSL.

6. Sunfabs appar har inte köp inuti app.

7. Sunfabs appar har inte tredjepartsannonsering.

 

Senast uppdaterad 2022-01-17