Sunfabs hållbarhetsarbete

2023-01-17

Anna Sundin Anna Sundin

Som företag har Sunfab ett ansvar, men sitter också på en del av lösningen till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

Enligt NFRD och ÅRL har Sunfab inget krav på sig att hållbarhetsrapportera, men vi har valt att göra det ändå. Vår hållbarhetssamordnare Anna berättar varför.

”Även fast Sunfab är ett relativt litet företag, tycker vi det är viktiga frågor som vi tar på största allvar. En hållbarhetsrapport ger oss möjligheten att paketera vårt arbete inom hållbarhet på ett tillgängligt sätt.”

Nu publicerar vi får första hållbarhetsrapport för år 2021, ni hittar den här:

Ladda ner vår hållbarhetsrapport