Sunfabs Hållbarhetsrapport 2023

2024-06-25

Hallbarhet23 Hallbarhet23

Vi har nu publicerat vår hållbarhetsrapport för 2023! Även om vi som SME-bolag inte har krav på rapportering, väljer vi ändå att redovisa vårt arbete. Vi har som mål att hållbarhet ska vara en naturlig del av vår affärsmodell och att sammanställa hållbarhetsarbetet leder oss framåt i dessa frågor.

I vår hållbarhetsrapport för 2023 kan du läsa om våra kunders syn på hållbarhet, hur vår strategi att ha våra leverantörer nära hjälper oss att nå goda relationer i hållbarhetsarbetet och minskar vår klimatpåverkan genom närhet. Vi redovisar vårt klimatavtryck, beräknat enligt GHG-protokollet, som tydligt visar våra utsläpp och hjälper oss sätta mål för framtiden. Vi är också glada att rapportera att antalet tillbud och olyckor har minskat, vilket bekräftar att vårt fokus på arbetsmiljö och säkerhet ger resultat.

Läs den svenska versionen av rapporten på vår hemsida genom att klicka på länken nedan. 

Sunfab Sustainability report 2021

Ladda ner vår hållbarhetsrapport