Banddrift

Banddrift är ett system för framdrivning av fordon.

Det är ett kontinuerligt band av drivband eller bandplattor som drivs av två eller flera hjul. Fördelen är att bandens stora yta fördelar vikten av fordonet, vilket gör att ett bandfordon kan korsa mjuk mark med mindre sannolikhet att fastna.

Media