Moving Floor Trailer

En moving floor trailer används för att transportera bulk eller stora mängder förpackade varor såsom pallar eller pappersrullar.

När trailern väl är lastad skyddar de manuella eller automatiska plåtsystemen nyttolasten från alla väderförhållanden. Vid avlastningen av en moving floor trailer använder ett hydrauliskt styrt golvsystem (gånggolv eller rörligt golv) för att flytta lasten utåt medan föraren kontrollerar driften från ett säkert avstånd.

Media