Flishugg-lastbil

En flishugg-lastbil är lika anpassad till att arbeta off-road som vid vägkanten och producerar bränsle från skogsrester. 

De är utrustade med en skogskran för att ladda virke i träflisarenheten.

Media