SAP 084, 108 DIN Optimerad
Tillbaka till Enkelflödespumpar

SAP DIN Optimerad är en serie kolvpumpar med fast deplacement för krävande mobil hydraulik.

SAP 084, 108 DIN Optimerad täcker deplacementområdet 84 -108 cm/varv vid ett maxtryck på 400 bar. Det är en modern och kompakt pump som tillgodoser marknades höga krav på oljeflöde, tryck, effektivitet och små installationsmått. Den monteras antingen direkt på kraftuttaget eller på ett ramfäste via en mellanaxel.

 

SAP 084-130 DIN, sunfab, hydraulpump, din

• Högt maxvarvtal med bibehållen låg ljudnivå

• Jämn drift över hela varvtalsområdet

• Lång livslängd tack vare högt ställda materialkrav, t.ex. när det gäller lager, tätningar, osv.

• O-ringar på samtliga kontaktytor samt dubbla axeltätningar förhindrar oljeläckage från pump eller kraftuttag

• Mindre värmeutveckling tack vare att värmen i större omfattning leds ut genom pumphuset