Fläktdrift

En hydrauliskt driven fläkt tillåter variabel fläkthastighet oberoende av motorvarvtalet. 

Fläktens riktning kan vändas när skräp behöver blåsas ut ur kylaren. Dessa egenskaper förbättrar kylningen genom att hålla kylaren i drift mer effektivt.

Media