SAPT 090, 130 DIN
Tillbaka till Enkelflödespumpar

SAPT 090, 130 DIN är ett komplement till SAP-serien som klarar större flöden och tryck på upp till 300 bar.

SAPT 090, 130 DIN är särskilt lämpad för användningsområden som kräver såväl högt flöde som högt arbetstryck i kombination med krav på små installationsmått. Pumparna monteras antingen direkt på kraftuttaget eller på ett ramfäste via en mellanaxel.

SAP 084-130 DIN, sunfab, hydraulpump, din

• Korrosionsfritt pumphus i aluminiumlegering

• Jämn drift över hela varvtalsområdet

• Lång livslängd tack vare högt ställda materialkrav, t.ex. när det gäller lager, tätningar osv.

• Låg vikt

• Mindre värmeutveckling tack vare att värmen i större omfattning leds ut genom pumphuset