SAM 010-130 DIN
Tillbaka till Hydraulmotorer

SAM 010-130 DIN är en serie axialkolvmotorer med låg vikt som är särskilt lämpade för mobil hydraulik.

SAM 010-130 DIN är av bent-axistyp med sfäriska kolvar. Konstruktionen ger en kompakt motor med få rörliga delar, högt startmoment och hög driftsäkerhet. Den täcker hela deplacementområdet 10 - 130 cm/varv med ett maxtryck på 400 bar. Den höga driftsäkerheten bygger på materialval, härdningsmetoder, ytstrukturer samt en kvalitetssäkrad tillverkningsprocess.

sam_din.png

• Korrosionsfritt pumphus i aluminiumlegering

• Jämn drift över hela varvtalsområdet

• Hög verkningsgrad

• Lämpar sig för användningsområden med hög vinkelacceleration tack vare den höga rotationsstyvheten

• Låg vikt

• Mindre värmeutveckling tack vare att värmen i större omfattning leds ut genom motorhuset